Polish Edition Table of Contents

21 August 2015

In the list below you can find the contents of our weekly Polish language edition. For more information, and all the articles in Polish, visit kulturaliberalna.pl.

No. 334-338 June 2015 View

No. 334, 02/06/2015 (22/2015)

Topic of the Week

 

Młodość czy lifting? O nowych ugrupowaniach politycznych; Youthfulness or just a face-lifting? About the new political parties

 

Adrian Zandberg and Katarzyna Paprota in an interview with Łukasz Pawłowski

Nowa robotnicza arystokracja

A new working-class aristocracy

 

Ryszard Petru in an interview with Łukasz Pawłowski and Tomasz Sawczuk

Zrobimy z Polski drugie Niemcy

We will make Poland like a second Germany

 

Jan Śpiewak in an interview with Adam Puchejda

Starego wina nie miesza się z młodym

You should not mix old vine with the new

 

Seeing

Iza Mrzygłód

Bohater uformowany / Bohater zredukowany. Na marginesie dokumentu „Karski i władcy ludzkości” Sławomira Grünberga

A formed hero/ a reduced hero. On the margins of “Karski and the Lords of Humanity” documentary by Sławomir Grünberg

 

Reading

Katarzyna Sarek

Zwycięzca jest królem, przegrany – bandytą. „Uderzenie w czerń. Morderstwo, pieniądze i walka o władzę w Chinach” Pin Ho i Wenguang Huanga

The winner is a king, the looser- a bandit. “A Death in the Lucky Holiday Hotel: Murder, Money, and an Epic Power Struggle in China” by Pin Ho and Wenguang Huang

 

Commentaries

Rafał Wonicki

[Polska] To idzie młodość. O schyłku starej klasy politycznej

[Poland] The youth is coming. On the decline of the old political class.

 

No. 335, 09/06/2015 (23/2015)

Topic of the Week

 

Dlaczego Polska powinna przyjmować uchodźców?; Why Poland should take in the refugees?

 

Wojciech Tochman in an interview with Łukasz Pawłowski

Przerwijmy ten łańcuch śmierci

Let’s stop that chain of death

 

Jakub Sypiański

Chrześcijańscy uchodźcy – miłosierdzie przefiltrowane

Christian refugees- a selective mercy

 

Helena Jędrzejczak

Chrześcijanie z Syrii – fałszywe analogie

Christians from Syria- false analogies

 

Aleksander Smolar

Masowa imigracja rozsadzi Europę

Mass migration will blow Europe apart

 

 

Seeing

Tomasz Basiuk

Nostalgia, utopia i rewolucja estetyczna w serialu „Mad Men”

Nostalgia, utopia and the esthetic revolution in “Mad Men”

 

Reading

Olivier Rolin in an interview with Piotr Kieżun

Miałem swoją utopię

I’ve had my utopia

 

Commentaries

Tomasz Sawczuk

Państwo podwójnie śmieszne. O dymisjach w rządzie Ewy Kopacz

A state ridiculous in many ways. On resignations in Ewa Kopacz’s cabinet

 

No. 336, 16/06/2015 (24/2015)

Topic of the Week

 

Czy Kościół wykorzystał słabość państwa?; Did Church use the state’s weakness?

 

Ewa Łętowska in an interview with Łukasz Pawłowski and Tomasz Sawczuk

Sprawiedliwość trzeba sobie wyszarpać

Justice must be torn out

 

Fr Maciej Zięba OP in an interview with Łukasz Pawłowski

Kościół jest dziś słabszy

Church is weaker today

 

Seeing

 

Przemysław Strożek

Sztuka teraźniejszości. Wystawa „Papież awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie” w Muzeum Narodowym

The art of modernity. “The Pope of Avant-garde. Tadeusz Peiper in Spain, Poland, Europe” exhibition in the National Museum

 

Reading

Iljas Churi in an interview with Błażej Popławski

Przyszło nam żyć w wieku barbarzyńców

We are to live in the age of barbarians

 

 

Commentaries

Karolina Wigura

Rusza Obserwatorium Debaty Publicznej „Kultury Liberalnej”

Kultura Liberalna’s Public Debate Observate is taking off

 

 

No. 337, 23/06/2015 (25/2015)

 

Topic of the Week

Więcej Polaków z in vitro? Głosowanie w Sejmie; More Poles from IVF? Bill in the Sejm

 

Krzysztof Łukaszuk in an interview with Emilia Kaczmarek

Niepłodność – choroba cywilizacyjna

Infertility- a disease of civilization

 

Karolina Domagalska in an interview with Emilia Kaczmarek

Pragnienie, które obezwładnia

An overpowering desire

 

Magdalena Radkowska-Walkowicz

Zbyt mały krok w dobrym kierunku

A too small step in the right direction

 

Wojciech Engelking and Emilia Kaczmarek interviewing Małgorzata Bechler

Ludzie w zamrażarkach

People in fridges

 

Seeing

Ewa Łętowska

Teatr na Rakowieckiej. Spektakl „O miłości po raz pierwszy” Agnieszki Borowiec

Theater in the Rakowiecka Prison. Agnieszka Borowiec’s “O miłości po raz pierwszy”

 

Reading

Anna Olmińska

Od dziecięcych wierszy do huku poematu. O książce „Achmatowa, czyli Rosja” Anny Piwkowskiej

From children verses to a boom of a poem. “Achmatowa, czyli Rosja” by Anna Piwkowska

 

Commentaries

Emilia Kaczmarek

[Bioetyka] Ciężarna z zawodu

[Bioethics] Pregnancy as an occupation

 

No. 338, 30/06/2015 (26/2015)

Topic of the Week

Czy w Polsce rzeczywiście jest prekariat?; Does Poland really have a precariat?

 

Guy Standing in an interview with Łukasz Pawłowski

Wolne rynki to oszustwo

Free markets are a fraud

 

Joanna Tyrowicz in an interview with Łukasz Pawłowski

Prekariat nie istnieje

Precariat does not exist

 

Seeing

Camilla Nielsson in an interview with Grzegorz Brzozowski

Wyzwoliciel strachu. O sylwetce Roberta Mugabe w „Demokratach” Camilli Nielsson

A trigger of fear. Robert Mugabe’s profile in Camilla Nielsson’s “Democrats”

 

Reading

Swietłana Aleksiejewicz in an interview with Julia Alaksiejewą and Łukasz Jasina

Białoruś to taki „kolektywny Łukaszenko”

Belarus is like a “collective Łukaszenko”